Nr.1 | 2016 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Laurențiu Șoitu

Educația continuă, dreptul fiecăruia și răspunderea tuturor

Lifelong learning is defined on the one hand, from the historical perspective of educational policies, and on the other hand as a key element in ensuring human rights. Education needs are analysed for all ages and through the whole life, from the perspective of UNESCO documents – from Conference 1949, Helsingör to CONFINTEIAVI, Belem, Brazil –, and Agenda 2030. The whole approach emphasizes and supports the idea that lifelong learning is a right of every person and the duty of all to guarantee this because through lifelong education premises ensures the survival of the human being.

Keywords: continuing education, lifelong learning, need of education, Agenda 2030

Vedeți întreg textul aici


Ioan Voicu, Florina Voicu

The United Nations and the third age

Articolul este consacrat examinării contribuției Organizației Națiunilor Unite (ONU) la promovarea și ocrotirea drepturilor persoanelor vârstnice. După câteva considerații preliminare sunt înfățișate cronologic eforturile organizației mondiale de a promova drepturile persoanelor aparținând vârstei a treia, precum și locul pe care problematica specifică vârstnicilor ar trebui să-l dețină în contextul dezvoltării durabile. Sunt evocate, în continuare, aspecte relevante al posibilităților existente de a transpune în practică obiectivele unei traversări cu succes a vârstei a treia. Sunt analizate, de asemenea, căile limitate de acțiune disponibile în prezent pentru promovarea și ocrotirea drepturilor persoanelor vârstnice, precum și așteptările legitime ale acestora în lumina obiectivelor înscrise în documentul „Transformarea lumii noastre. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”. Este studiată inițiativa unor state privind elaborarea unui instrument juridic universal destinat persoanelor vârstnice și se reliefează necesitatea unor eforturi urgente si sporite pentru realizarea de progrese într-un domeniu în care pentru viitor se impune o nouă definiție a fenomenului îmbătrânirii.

Keywords: ONU, Uniunea Europeană, populație, vârsta a treia, persoane vârstnice, îmbătrânire, longevitate, drepturi, promovare, ocrotire, agenda, dezvoltare durabilă, strategie, globalizare, universalitate

Vedeți întreg textul aici


Irina Moroianu Zlătescu, Monna-Lisa Bellu Magdo

Codification in the 21st century: the New Romanian Civil Code

Noul Cod Civil încearcă o reformă de recodificare majoră, care reflectă tradiția și cultura juridică națională, prin continuitate, asociată cu cadrul conceptual și de reglementare a realităților românești și cu tendința generală de emergență cu dreptul european, în ambianța mondializării. Studiul analizează o serie de aspecte introduse prin Noul Cod Civil, pornind de la noua abordare a instituțiilor dreptului comercial, o reconsiderare a instituției faptei de comerț și comerciant, care definește conceptele de întreprindere și profesionist, la elemente privind drepturile personalității, atributele de identificare ale persoanei și exercitarea dreptului acesteia de a dispune de sine însuși, și mijloacele de apărare a drepturilor nepatrimoniale.

Keywords: codificare, Noul Cod Civil, dreptul privat, drepturi patrimoniale, drepturi nepatrimoniale, drepturile personalității, regimul matrimonial legal, filiația

Vedeți întreg textul aici


Silviu Gabriel Barbu, Vasile Coman

Aspecte de constituționalitate privind regimul probelor în procesul penal

The work deals with one of the amendments contained in the draft law of 2014 on the revision of the Constitution, regarding the permission to use unlawfully obtained evidence in criminal proceedings, if they are in favor of the accused, by completing in this sense Art. 23 of the Constitution with a new paragraph, Para. (131). The Constitutional Court, by Decision no. 80 of 16 February 2014 declared this completion unconstitutional by the reference on the use of evidence gathered unlawfully, because it infringes the limits provided by article review. 152 Para. (2) of the Constitution.

Keywords: evidence in criminal proceedings, Constitutional Court, review of the Constitution, due process

Vedeți întreg textul aici


Mihai-Bogdan Marian

Contractul social și problematica drepturilor omului față în față cu postmodernitatea

The common origins which the contractual theories share with human rights issues, both emerged at the turn between the Middle Ages and modernity which reveals that they come to make sense and meaning only some by others. Throughout the Middle Ages– modernity – post modernity substantive issues that have constituted the initial landmarks for contractual theories and regulation of human rights, such as sovereignty, nationality and citizenship, the traditional family, the nation, the state etc. have undergone a long process of transformation and redefinition. Thus, in light of new realities, the question arises how the contractual theories themselves would be redefined together with the human rights issue, so that they should not end up as mere form without content.

Keywords: social contract, human rights, Middle Ages, modernity, post modernity

Vedeți întreg textul aici
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI


Romanian Institute for Human Rights Annual Report - 2015

Vedeți întreg textul aici
III. DOCUMENTAR JURIDIC


Report on the evolution of human rights legislation in the European Union and in Romania – 2015

Vedeți întreg textul aici


Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la respectarea vieții private și de familie

Vedeți întreg textul aici
IV. JURISPRUDENTA


Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Pleșca împotriva României

Vedeți întreg textul aici
V. SEMNAL


Săptămâna europeană de combatere a rasismului 12-21 martie 2016, Ziua internațională de eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială – 21 martie

Olivia Florescu

Ziua mondială a apei 2016

Daniela Albu

Din activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale, ianuarie-martie 2016

Gheorghe Pârvan

Irina Moroianu Zlătescu, Adrian Bulgaru, Organizații europene și euroatlantice, Editura Pro Universitaria, București, 2016

Marius Mocanu

Coordonatori: Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Reforma Statului. Instituții, proceduri, resurse ale administrației publice, Editura Wolters Kluwer, România, 2016

Ioana Anca Iancu

Anamaria Groza, Probleme de drept european. Rincipii. Directive. Trimiteri preliminare. Jurisprudență românească comentată, Editura C.H.Beck, București, 2015

Mihaela Scarlat

Flavius-Iancu Moțu, Acțiunea în anularea actelor frauduloase, Editura Universul Juridic, București, 2015

Ioana Anca Iancu

Manuela Sîrbu Diana Monica Croitoru-Anghel, Soluționarea alternativă a litigiilor. Medierea conflictelor, Editura Universul Juridic, București, 2015

Vedeți întreg textul aici
VI. REMEMBER