Colegiul de redacție

Prof. univ. dr. Ion Albulescu, Universitatea Babeş-Bolyai

Daniela Albu, Redactor, Institutul Român pentru Drepturile Omului

Prof. univ. dr. Raluca Miga Beșteliu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, membru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga

Dr. Adrian Bulgaru, Director executiv al Institutului Român pentru Drepturile Omului

Conf. univ. dr. Elena-Mihaela Fodor, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Prof. univ. dr. Cosmin Goian, Universitatea de Vest din Timişoara

Marius Mocanu, Redactor Șef, Institutul Român pentru Drepturile Omului

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, membru titular al Academiei Internaţionale de Drept Comparat

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Florica Orțan, Universitatea din Oradea

Dr. Carmen Rotaru, VIA University College

Conf. univ. dr. Gabriela Rusu, Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru în Comisia Națională UNESCO