Ghid pentru autori

Articolele pot fi scrise în limba română sau în limba engleză și trebuie să aibă între 4.000 și 8.000 de cuvinte (maxim 2.000 de cuvinte pentru recenzii), incluzând referințele. Rezumatul va fi scris în limba română și în limba engleză și va avea maxim 250 de cuvinte. În acest sens, a se vedea cerințele de editare (doc).
 
Publicarea articolelor și recenziilor este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare, bazat inițial pe opinia Colegiului de redacție și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.
 
Autorii vor semna o declarație pe proprie răspundere privind drepturile de autor (formular). De asemenea, autorii își vor asuma întreaga responsabilitate pentru ideile/opiniile exprimate în materialul semnat.
 
Alte detalii privind primirea materialelor sau procesul de evaluare pot fi găsite aici