Condiții generale

Materialele propuse pentru publicare se transmit Colegiului de redacție la adresa de e-mail: redactie@irdo.ro
 
Autorii trebuie să declare pe propria răspundere că materialele propuse nu au mai fost publicate în alte volume/reviste.
 
Revista „Drepturile Omului” este publicată cu titlu gratuit și nu sunt percepute taxe de procesare a articolelor sau taxe de depunere.

Evaluarea materialelor

Toate materialele propuse pentru publicare sunt supuse unui proces de preselecție. Colegiul de redacție emite puncte de vedere, materialele considerate adecvate urmând a fi supuse unui proces de recenzare.

Colegiul de redacție trimite materialele selectate pentru publicare controlului științific al unor recenzori cu competențe în domeniul vizat.

Sunt aleși minim doi recenzori, criteriul de alegere fiind specializarea acestora care trebuie să corespundă domeniului în care a fost încadrată lucrarea.

Procesul de selecție a lucrărilor se desfășoară având în vedere următoarele criterii: calitatea științifică a materialelor (corecta utilizare a limbajului științific de specialitate și respectarea exigențelor metodei științifice de cercetare), pertinența, actualitatea, originalitatea, prestigiul științific al autorului/autorilor.

Materialele supuse examinării se avizează pozitiv sau negativ. În situația în care propunerile sunt respinse, se va întocmi o notă justificativă. Dacă avizul este favorabil, materialul este înaintat Colegiului de redacție spre aprobare.

Aprobarea publicării lucrării în revistă poate fi condiționată de realizarea unor modificări care vizează conținutul sau structura lucrării și/sau sistemul de redactare a aparatului critic al lucrării.

Materialele sunt revăzute de către autori, dacă este cazul, în raport cu observațiile și sugestiile recenzorilor. Termenul în care autorii au obligația să transmită materialul revăzut în acord cu observațiile/sugestiile recenzorilor este 7 zile de la data primirii acestora.

Durata estimată a procesului de preselecție și de evaluare este de 3 – 4 luni.