Nr.3 | 2018 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Adrian Bulgaru

L’éducation pour les droits de l’homme et la responsabilité sociale

Drepturile omului și libertățile fundamentale sunt esențiale dezvoltării personale dar și societății democratice și statului de drept. În același timp, cetățenii au obligații față de societatea în care trăiesc, aceste obligații fiind esențiale menținerii ordinii sociale și realizării interesului general. Legătura dintre drepturi și obligații trimite la noțiunea de responsabilitate, concept de natură atât juridică cât și morală, care este o exigență atât individuală cât și colectivă. Libertățile implică responsabilități față de alții și față de societate, într-o democrație, egalitatea drepturilor având corolar egalitatea obligațiilor. În acest sens, responsabilitatea este o componentă fundamentală a cetățeniei democratice. În procesul de responsabilizare socială, școlii și educației, în special educației pentru drepturile omului, dar și educației pentru cetățenie și pentru dezvoltare durabilă, le revine un rol major. Prin acțiuni de formare, de informare și de sensibilizare, acestea contribuie la responsabilizarea cetățenească care este indispensabilă respectării, protecției și promovării efective a drepturilor omului.

Keywords: drepturile omului, responsabilitate socială, obligații cetățenești, responsabilizare, educație pentru drepturile omului

Vedeți întreg textul aici


Anca Moț

Egalitatea de gen și educația pentru egalitatea de gen – rolul ONU

Gender equality is a fundamental human right and a prerequisite for achieving a democratic, solid and sustainable society, but although important progress has been made in different areas, gender equality continues to be one of the major global challenges. There are still in today’s society gender stereotypes, mentalities, customs, prejudices and sexist manifestations that limit women and men to traditional roles and the possibilities, especially of women, to fully exercise their fundamental rights and which are an obstacle to achieving gender equality. The education system plays an essential role not only in producing and reproducing these inequalities, but also in transforming the system of values and the behavioral patterns and in promoting the gender equality paradigm. Achieving equality between women and men is a priority for the UN which, since its creation, has been actively involved in combating all forms of discrimination based on sex.

Keywords: gender equality, gender equality education, international norms to promote the gender equality paradigm

Vedeți întreg textul aici


Cristina Ștefan

Aspecte privind promovarea drepturilor omului prin intermediul programelor școlare din învățământul preuniversitar

Through the social sciences studied by students in pre-university education, the premises of a culture of human rights are created. Social education involves the development of critical thinking and, at the same time, the promotion of human rights. Through its anthropocentric character, philosophy allows deepening of knowledge and education to foster the specific values of a democratic society.

Keywords: integrated curriculum, transverse skills, human rights education, values

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități - Comentariul general nr. 7 (2018) privind participarea persoanelor cu dizabilități, prin organizațiile lor reprezentative, la implementarea și dezvoltarea Convenției

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Cristian Cătălin Ungureanu împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Toșcuță și alții împotriva României (revizuire)

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Daniela Albu

Aspecte privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere

Marius Mocanu

Accesibilitate, tehnologie asistivă și inovare

Daniela Albu

Drepturile omului și redactarea constituțiilor, Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, 2018, 150 p.

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER