Nr.1 | 2018 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Adrian Bulgaru

Moral-civic education – a component of human rights education

Educația este una dintre principalele căi prin care putem schimba cu adevărat lumea în bine. În acest scop, trebuie să construim în jurul ideii de valoare, să învățăm ceea ce înseamnă respectul, bunăvoința, responsabilitatea și moralitatea din primii ani ai vieții noastre, pentru a putea trăi și a evolua într-o societate democratică fără prejudecăți.
Dimensiunile morale și civice ale educației sunt componente esențiale atât ale procesului didactic, cât și ale acțiunilor exercitate de familie, de mediului social, de colectiv, în scopul formării conștiinței și conduitei în conformitate cu normele care guvernează funcționarea societății.
Institutul Român pentru Drepturile Omului, în calitatea sa de instituție națională cu atribute în domeniul cercetării, instruirii, informării și documentării pentru drepturile omului, a realizat încă de la înființarea sa în 1991 o mare varietate de activități și programe de promovare a educației pentru drepturile omului, impunând luarea în considerare a educației pentru drepturile omului ca prioritate națională, regională și internațională.  Prin programele sale de instruire și educație, subliniază exemple de succes și bune practici și stimulează măsurile de îmbunătățire și dezvoltare continuă a programelor de formare existente în timp ce promovează altele noi.

Keywords: educație, respect pentru drepturile omului, responsabilitate, moralitate, civism, educație civică, cetățeni activi, formare continuă

Vedeți întreg textul aici


Nicolae Voiculescu, Maria Beatrice Berna

Participarea angajaților în cadrul întreprinderilor și dezideratul unei reale democrații și bunăstări la locul de muncă

Participation of employees in the organisation of their own enterprises manifests in three forms, that is, social dialogue, participation in the decision-making process and financial participation. While the first two forms have been structured normatively and institutionally, the way how financial participation turns into actual reality continues to be a subject for discussions. The authors present a number of international practices related to employees’ financial participation in their enterprises as well as the efforts to promote them at the level of the European Union. At the same time, they take notice that in Romania the advantages of such involvement of the employees are ignored, in spite of the problematic situation of the labour force and the worrying statistics regarding the low quality of life.

Keywords: employees’ financial participation, employees’ cooperatives, plans for employees’ participation to the capital

Vedeți întreg textul aici


Florica Orțan

Viața în mediul rural. Implicarea copilului în activitățile gospodăriei

Interest in children’s good growth and development is a natural and normal phenomenon, that has always accompanied the human being’s evolution, yet pretty late analysed and materialized in research works and studies. Of course, the large sphere of children’s education and raising, generates a great many of sectors and specific segments, scientific, social or analytical, that deal with the process from all points of view. The rural area was subjected to numerous changes in time, which influenced the life quality of those who identified themselves with the respective world. The child’s evolution within this world should be studied while taking into account the new phenomena, hard to analyse, that present day society has to face. Be it that one refers to the poor living standard, to economic and social problems, or to serious educational confrontations, the rural world provides an analytically ample subject matter, while work, is a concrete reality in children’s educational process, no matter whether it is a voluntary assumption or a number of elements that makes it a continuous necessity. This study analyses how rural life influences the child’s life, while observing in what way household work plays an important role in the lives of rural children.

Keywords: rural area, life quality, education, problems and solutions, updated analysis, development and progress

Vedeți întreg textul aici
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI


Romanian Institute for Human Rights Annual Report - 2017

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Valdhuter împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Porras Guisado împotriva Bankia SA și alții

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Daniela Albu

„Comemorarea Holocaustului și educația: responsabilitatea noastră comună” 27 ianuarie 2018

Carmen Năstase

Dezrobirea juridică și socio-economică a romilor la 100 de ani de la Marea Unire

Silvia Iorgulescu

Educația pentru drepturile omului în mediul școlar

Olivia Florescu

17-25 martie Săptămâna europeană de combatere a rasismului

Mihaela Scarlat

Arta cinematografică – o armă împotriva rasismului

Daniela Albu

Copilării furate – raport global al Organizației Internaționale Salvați Copiii

Daniela Albu

Raportul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale privind societatea civilă

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER