Nr.4 | 2017 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Anca Moț

Dialogul intercultural la nivelul Consiliului Europei – Instrument de analiză și practică politică

Intercultural dialogue starts being used in the mid-1990s in many policy areas as a tool with multiple functions, mainly considered as a necessary response to the rapid and major challenges that today’s societies are facing, especially in the context of an increasing cultural diversity. This cultural diversity, which is a historical reality in Europe, becomes a profound trend in the contemporary age, under the influence of economic, social and political factors. The Council of Europe’s documents, in particular the white charter of Intercultural Dialogue, contain important conceptual and terminological specifications, highlighting the content and objectives of intercultural dialogue and its role in accordance with the Council of Europe’s fundamental mission, values and competences: in the promotion of human rights, democracy and of the priority of the law.

Keywords: intercultural dialogue (issues, objectives, conditions), Council of Europe (documents, stages, themes)

Vedeți întreg textul aici


Florica Orțan

Educația – modalitate esențială de promovare a interculturalității

The term ”culture”, and in particular the one of ”interculturality”, interferes with the one of ”education”. By defining education as the essential way of promoting interculturality, we are obliged to analyse the capacity of the pedagogy and the science system on which it is based, to respond effectively and qualitatively to the many problems that diversity and interculturality bring to society.

Keywords: education, interculturality, intercultural education, society, individual

Vedeți întreg textul aici


Bojana Todorović

The Commissioner for the Protection of Equality in the Republic of Serbia – examples of action

În acest articol, experta Bojana Todorović analizează poziția instituției Comisarului pentru Protecția Egalității din Republica Serbia, precum și acțiunile și activitățile sale. O atenție deosebită se acordă exemplelor de acțiune din practica acestui organism național de promovare a egalității, cu scopul de a-și prezenta modul de funcționare, dar și în încercarea de a contribui la schimbul de experiență cu alte țări în domeniul protecției împotriva discriminării în special cu țările în care prevalează o înțelegere similară a statului de drept și a circumstanțelor în principiile acestuia sunt puse în aplicare.

Keywords: Comisarul pentru Protecția Egalității, Republica Serbia, promovarea egalității, combaterea discriminării, statul de drept

Vedeți întreg textul aici


Marius Teodor Zamfir

Consumul de mediu virtual și tulburarea de spectru autist la copiii cu vârste între 0-3 ani

This study describes the incidence of excessive use of virtual environment in recently diagnosed children with autism spectrum disorder (ASD) over the period 2012-2017 within two specialized recovery centres. The study was conducted longitudinally following progress in the therapeutic process by measuring QD / IQ in 62 children with autism in Romania. The analysis was made between two lots that presented or not, in anamnestic history, a consumption of more than 4 hours / day of virtual environment, during 0-3 years. The results of the study are: Children diagnosed with ASD, who had a history of excessive consumption of virtual environment during the 0-3 year period, recorded QD / IQ higher by 37%, between the first and second complex psychological evaluation, which resources were over three times lower than the control group. This suggests that sensorimotor and socioefacial deprivation caused by consumption of more than 4 hours / day of virtual environment can trigger behaviors and elements similar to those encountered in children diagnosed with ASD. Following our research we have defined this form of autism: Virtual autism.

Keywords: virtual autism, virtual environment, autism, ASD, screen dependency

Vedeți întreg textul aici
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI


Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului - 2017

Vedeți întreg textul aici
III. DOCUMENTAR JURIDIC


Concluziile și recomandările Comitetului ONU pentru drepturile omului privind implementarea de către România a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice

Vedeți întreg textul aici
IV. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Costache și alții împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza D.M.D. împotriva României

Vedeți întreg textul aici
V. SEMNAL


Daniela Albu

Cultură și reformă în domeniul îngrijirii sănătății mintale în Europa Centrală și de Est, contexte culturale ale sănătății și bunăstării

Olivia Florescu

Ziua Organizației Națiunilor Unite

Daniela Albu

9 noiembrie, Ziua internațională de combatere a fascismului și antisemitismului

Carmen Năstase

Masa rotundă „Cetățenia un drept fundamental – dreptul de a avea drepturi”, Palatul Parlamentului

Daniela Albu

Ziua internațională a combaterii violenței împotriva femeilor, 25 noiembrie 2017

Marius Mocanu

„Avem aceleași drepturi” – drepturile persoanelor vârstnice și îngrijirea pe termen lung în Europa

Olivia Florescu

Ziua internațională a drepturilor omului

Mihaela Scarlat

Conferința internațională „Suport în luarea deciziilor acordat persoanelor cu dizabilități mintale”, 12 decembrie 2017

Carmen Năstase

Educația pentru cetățenie activă

Vedeți întreg textul aici
VI. REMEMBER
VII. Tabla de materii


Tabla de materii

Vedeți întreg textul aici