Nr.3 | 2017 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Silvia Iorgulescu

Principalele documente internaționale referitoare la drepturile lingvistice ale minorităților

Language is an identity vehicle, a part of a system that makes it possible for a community to express itself and a vector of cultural, social and political influence. Also, language is an indisputable factor of cohesion within a minority, through which common ascendancy of community members is asserted and own cultural and historical features are perpetuated. Thus, the need to protect this factor of preserving identity features through specific international instruments becomes obvious nowadays. However, the path towards awareness of this need to protect and promote the conceptual universe of language has proved to be a long one.

Keywords: language, minority, minority language, language rights

Vedeți întreg textul aici


Anca Moț

Rolul Consiliului Europei în promovarea educației interculturale

The intercultural dimension of education is a priority theme for the European institutions, in particular the Council of Europe, being included in the reflection and practice in the field of European Citizenship and Education for Human Rights. In this regard, the Council of Europe has adopted a series of documents and measures directly related to intercultural education or aiming at promoting cultural diversity and cultural dialogue. Developing education in the spirit of interculturality is an instrument in combating segregation and discrimination against migrants and minorities. In this perspective, multiculturalism is potentially rich, provided it is transformed into interculturalism, meaning that there is interrelation between cultures without erasing the identity of each person and the specificity of each culture.

Keywords: education, intercultural education, human rights, citizenship, Council of Europe

Vedeți întreg textul aici


Claudia Khalil

Audierea copilului în cauzele penale și civile

The present study proposes to analyse the synoptic legal perspective and the axiomatic way to understanding the legal phenomenon, referring to the hypostases, and the way a child can be protected, when it interacts with public authorities, private authorized institutions, individuals and legal persons responsible for its protection. Prohibition of discrimination on audition of children and respect their rights, the right to be heard, the free expression of opinion, the right to be informed and participation in decision-making process, represent in an objective and impartial way established mandatory rules both enshrined in domestic and international law.

Keywords: children rights, best interests of the child, criminal code, civil code

Vedeți întreg textul aici


Liliana Pagu

Discrimination and violence against women and girls in Romania

Raportul prezintă principalele măsuri adoptate de guvernul României privind prevenția în domeniul violenței asupra femeilor și protecția victimelor, dar și principalele provocări și probleme cu care se confruntă toți cei care doresc să implementeze în mod eficient aceste măsuri. Este subliniat faptul că nu există destule adăposturi și centre de consiliere pentru victime; este necesară îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor pentru cele care au suferit agresiuni și abuzuri; ONG-urile care se ocupă de femeile discriminate sau abuzate nu au sedii potrivite pentru activitatea lor și se confruntă cu lipsa de fonduri; este necesară o diversificare și o intensificare a programelor de educație, a serviciilor de consiliere nu numai pentru victime, ci și pentru agresori, precum și schimbarea mentalităților din mediul rural cu privire la condiția femeii; trebuie intensificată combaterea diseminării de către mass media a unor imagini stereotipe și discriminatorii cu privire la rolul femeilor în cadrul familiei și al societății.

Keywords: drepturile femeii, nediscriminare, legislație, societate civilă, victime, abuz

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Evolution of the human rights legislation in the European Union and in Romania in the year 2016 – IRDO report

Vedeți întreg textul aici


Concluziile și recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului cu privire la România

Vedeți întreg textul aici


Concluziile și recomandările Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării față de femei cu privire la România

Vedeți întreg textul aici


Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități - Comentariul general privind articolul 19: viața independentă și integrarea în comunitate

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Gutău împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Călin și alții împotriva României

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Anca Moț

Conferința mondială a științelor umaniste. O nouă Agendă pentru secolul al XXI-lea

Daniela Albu

Ziua internațională a păcii, 21 septembrie 2017

Silvia Iorgulescu

Școala părinților responsabili

Daniela Albu

Raport privind legislația europeană în domeniul egalității de gen și al discriminării intersectoriale

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER