Nr.2 | 2017 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Silvia Iorgulescu

Conceptul de minoritate, criterii de definire și interpretări

The concept of minority is the subject of an analytical approach which, in most cases, aims at identifying the specific traits of a group, traits which unite the members of this group and at the same time distinguish them from the rest of the community that encompasses it. These particular specificities may be of an ethnic, religious, linguistic, etc. nature, but beyond these general characteristics, the attempt to define the minority is tangibly and inevitably confronted with a complex casuistry which only makes it even more difficult to encompass in a unique and pertinent definition the particular situation of minorities.

Keywords: human rights, minority, ethnicity, religion, language, non-discrimination

Vedeți întreg textul aici


Anca Moț

Educația interculturală – Rolul UNESCO în promovarea diversității culturale

The unprecedented global changes (population movements both within states and internationally, the emergence of new forms of communities) led to tremendous demographic changes, with the increased social and cultural diversity becoming a common challenge in all the states. The intercultural approach of socio-cultural relations in today’s society is a response to this cultural diversity, a perspective that encourages dialogue and the relationship between different cultures. Intercultural relations imply respect for diversity, overcoming mistrust through dialogue and debates on the foundations of collective life and society models. Intercultural education integrates major changes and challenges, focusing on mutual understanding and tolerance, adopting general principles and objectives closely linked to other educational programs.

Keywords: human rights, culture, education, intercultural, interculturality, society, diversity

Vedeți întreg textul aici


Daniela Albu

Schimbările climatice și implicațiile acestora asupra drepturilor omului

Winning the unequal human struggle with natural forces and climate change implies both a subtle and long-lasting change in mentality, as well as the development of international instruments and mechanisms to combat the devastating effects that they can have in the long run on the quality of life of future generations. The catastrophic impact of climate change is not perceived correctly by politicians, neither by the press nor by the big financial markets. Existing but perfectible international mechanisms and instruments demonstrate a major concern that in this man’s unequal struggle with nature, the quality of life, his fundamental rights and freedoms will be preserved and guaranteed by globally ratified mechanisms and instruments, and even if their efficiency and implementation often prove to be difficult, what matters most is the consistency and seriousness with which the effects of climate change on human rights are addressed globally.

Keywords: climate change, Agenda 2030, Kyoto Protocol, Paris Agreement, right to life, climate refugee

Vedeți întreg textul aici


Marius Mocanu

The human rights of older persons in long-term care – Aspects regarding the right to health

Promovarea și protecția drepturilor persoanelor vârstnice trebuie să reprezinte o temă importantă pentru societatea românească, în condițiile în care România se confruntă cu un proces rapid de îmbătrânire a populației. Standardele internaționale din domeniul drepturilor omului subliniază necesitatea unei abordări integrate în îngrijirea persoanelor vârstnice, care să combine elemente de tratament preventiv, curativ și de reabilitare a sănătății acestora. În acest sens, persoanele vârstnice aflate în centrele de îngrijire trebuie să aibă acces atunci când este nevoie la servicii medicale complexe furnizate de medicii de diferite specialități.

Keywords: persoane vârstnice, drepturile omului, dreptul la sănătate, servicii medicale, centre de îngrijire

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Raport succint privind evoluția legislației în domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană și în România – 2016

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Gheorghiță și Alexe împotriva României

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Marius Mocanu

Ziua internațională de conștientizare a autismului, 2 aprilie 2017

Olivia Florescu

Ziua mondială a sănătății, 7 aprilie 2017

Daniela Albu

Președinția română a Consiliului UE 2019 – împreună pentru consolidarea proiectului european

Mihaela Scarlat

Ziua egalității de șanse între femei și bărbați. Conferința „Egalitatea de gen: test pentru democrație”, 8 mai, 2017, Palatul Parlamentului

Daniela Albu

Săptămâna de acțiune pentru educație, 8-14 mai 2017. Dezbatere „Educația de calitate – inițiativă europeană”, Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu”, Chitila, 11 mai, 2017

Carmen Năstase

Ziua dreptului internațional umanitar

Olivia Florescu

Ziua internațională a familiei, 15 mai 2017

Daniela Albu

Masă rotundă „Drepturile electorale, importanța primului vot”, Colegiul Spiru Haret, 29 mai, București

Olivia Florescu

Ziua mondială a mediului

Marius Mocanu

Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind România

Carmen Simona Ionescu

Proiect legislativ privind executarea măsurilor de siguranță cu caracter medical

Daniela Albu

„Apelul ONU privind drepturile omului 2017” – Raportul anual al Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului

Anca Moț

Raportul ONU privind „Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile”, 7 iunie 2017

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER