Nr.4 | 2015 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Ioan Voicu, Florina Voicu

The galaxy of knowledge and sustainable development

Articolul cuprinde o succintă analiză a sistemului educațional global din perspectiva prevederilor relevante incluse în documentul programatic intitulat „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” ,adoptat de Summit-ul ONU la 25 septembrie 2015, precum și în lumina celor mai recente recomandări ale UNESCO menite să asigure educației un loc prioritar în galaxia cunoașterii. După o suită de observații preliminare sunt înfățișate aspecte și date semnificative privind rezultatele relativ modeste ale punerii în aplicare la nivel global a recomandărilor ONU și UNESCO în materie de educație, sunt sintetizate obiectivele ambițioase formulate în acest domeniu pentru 2030, cu evidențierea contribuției educatorilor în materializarea acestor obiective, în conformitate cu drepturile fundamentale la educație și dezvoltare. În context, este reliefată importanța vitală a reformelor și a coordonării adecvate în toate sectoarele educaționale. În finalul articolului sunt puse în valoare cele mai noi poziții exprimate de UNESCO în legătura cu acțiunile prioritare de viitor pentru a înzestra educația cu forța transformatoare pe care trebuie să o exercite în procesul global al dezvoltării durabile.

Keywords: educație, educator, dezvoltare durabilă, ONU, UNESCO, AS agenda, declarație, diplomație, negocieri, drepturi, promovare, implementare, aspirație, globalizare, strategie, programe, recomandări, tineret, studenți, universalitate

Vedeți întreg textul aici


Irina Moroianu Zlătescu

Protecția juridică a drepturilor persoanelor aparținând minorităților (I)

Current international standards reflect the stage that has been reached in regulating the rights of persons belonging to minorities, showing us the difficulties faced by the states to find generally acceptable legal solutions for the implementation of the signed agreements under conditions of a great diversity of laws and regulations on the protection of the rights of these persons. To be noted that the protection of minorities followed the same steps as the development of individual rights and freedoms in general, assimilating the recognized right to religious beliefs and to practicing another religion than the majority, as that of preserving the ethnic features compared to the majority culture. Through the work of the League of Nations the protection of minorities has entered a new stage, experiencing definite progress, and then after the Second World War, the United Nations has conferred to the human rights approaches a character of universality that resonates with the Universal Declaration of Human Rights. In the approach and interpretation of the provisions regarding the rights of minorities it is important to understand that they relate to the rights of individuals, of persons and not of groups, which is a prerequisite in the process of understanding the rights of minorities’ controversial issue which involves the need for an as rigorous as possible definition of the minority groups.

Keywords: ethnic minority cultural identity, mother tongue, religious freedom, non-discrimination

Vedeți întreg textul aici


Mihai Milca

Criza democrației, statul de drept și drepturile omului

Democracy, the rule of law and human rights are interconnected both in structure as well as in substance. Modern and postmodern times have seen disconcerting developments that indicate the fact that human rights have become a sine qua non condition for the reconfiguration of a state governed by the rule of law. The mutations and moments of crisis that have accompanied the global process of “democratization” have also drawn our attention to the necessity that calls for a state governed by the rule of law to become the guarantor and protector of human rights. These rights must not be just solemn or rhetorical declarations but must ensure the legitimacy of the state’s internal policies, as well as a humanitarian approach to international relations.

Keywords: democracy, the crisis of democracy, the rule of law, human rights

Vedeți întreg textul aici


Ioan Liviu Chircă

Terorismul, gravă încălcare a drepturilor omului

This study approaches terrorism, as a complex phenomenon which is affecting human rights. After a brief outline of terrorism, it highlights the effects of terrorism on human rights, the natural result of which is the firm obligation incumbent upon Member States in general, as well as upon the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Council of Europe, the European Union and Romania in the context of the fight against terrorism. This paper concludes by stating the main features of the fight against terrorism while respecting human rights and by presenting a summary of national and international laws on this subject.

Keywords: terrorism, conflict situations, aggression, human rights actions

Vedeți întreg textul aici


Grațian Urechiatu-Burian

Principii fundamentale care guvernează administrația publică locală

This scientific approach aims to highlight the principles underlying the organization and functioning of local public administration. The purpose of this paper is to identify and analyse these principles. The paper is structured as follows: general issues regarding the notion of principle; fundamental principles of public administration; fundamental principles of local administration; conclusions and proposals.

Keywords: the principle of legality, the principle of autonomy, the principle of good administration, public administration, local public administration

Vedeți întreg textul aici


Ioana Anca Iancu

Egalitatea de tratament și nediscriminarea din perspectiva dreptului la muncă

The fundamental right to work and the social protection of labor as regulated by the Constitution provides everyone’s right to choose one’s profession, trade or occupation, the place of work, freedom to exercise or not a particular work, prohibition of forced labor, the right to social protection and equitable remuneration, the right to collective bargaining and the mandatory conclusion of agreements and employment contracts. Both international, as well as domestic regulations on the fundamental right to work refer to the means and mechanisms for the implementation of this right, of social protection with all that entails, prevention and elimination of discrimination, of non-compliance with equal opportunities and the wage gap between men and women.

Keywords: right to work, freedom of profession, working conditions, equal treatment, working conditions, salary

Vedeți întreg textul aici
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI


Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului – 2015

Vedeți întreg textul aici
III. DOCUMENTAR JURIDIC


Raport privind evoluția legislației în domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană și România - 2015

Vedeți întreg textul aici


Declarația la finalul misiunii profesorului Philip Alston, raportor special al Consiliului ONU pentru drepturile omului pe probleme de sărăcie extremă și drepturile omului, București, 11 noiembrie 2015

Vedeți întreg textul aici


O abordare a datelor din perspectiva drepturilor omului: Notă orientativă privind colectarea și dezagregarea datelor pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în Agenda pentru Dezvoltare 2030

Vedeți întreg textul aici
IV. JURISPRUDENTA


Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Buceaș și Buciaș împotriva României

Vedeți întreg textul aici
V. SEMNAL


Daniela Albu

Forumul educațional Asia-Europa pentru prima oară la București, în perioada 7-11 octombrie 2015

Mihaela Scarlat

Summit-ul Forumului Global al Femeilor din Parlamente

Carmen Năstase

Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a tratatelor internaționale privind drepturile omului în cazul persoanelor de cetățenie română și nu numai, aflate în orice formă de detenție pe teritoriul României

Daniela Albu

Ziua internațională a femeilor rurale

Mihaela Scarlat

70 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite

Adrian Bulgaru

Lansarea Proiectului Clarity

Olivia Florescu

Cea de a 4-a ediție a Conferinței internaționale „Dreptul și administrația publică – responsabilitate și răspundere legală în exercitarea profesiilor reglementate”, 5-6 noiembrie, 2015, Târgu Mureș

Daniela Albu

Cea de a 2-a ediție a Conferinței anuale internaționale „Dreptul și administrarea justiției din perspectivă interdisciplinară” 20-22 noiembrie, 2015, București

Alexandra Bucur

Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea contemporană, Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2015

Gheorghe Pârvan

Competiția dintre judecători în Europa: problema dialogului

Marius Mocanu

Drepturile noastre. Libertățile noastre. Întotdeauna

Daniela Albu

Din activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), octombrie – decembrie 2015

Mihaela Scarlat

Aurelian Gherghe, Teoria conflictelor de legi în noul Cod Civil (ediția a II-a revizuită și adăugită), Editura Contrast, București

Alexandra Bucur

Revue Européenne du droit social, prima conferință anuală internațională „Dreptul și administrarea justiției din perspectivă interdisciplinară”, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2015

Gheorghe Pârvan

Aurelian Gherghe, Drept civil. Familia, Editura Contrast, București, 2014

Adrian Bulgaru

Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015

Olivia Florescu

Iordan Gheorghe Bărbulescu, Noua Europă. Identitate și model european, Editura Polirom, Iași, 2015

Ioana Anca Iancu

Csaba Bela Nasz, Procedurile de prevenire a insolvenței, Universul Juridic, București, 2015

Teodor Lorenț

Costel Gâlcă, Codul muncii comentat și adnotat, Editura Rosetti International, București, 2015

Ioana Anca Iancu

Mihaela Sărăcuț, Participanții la procedura insolvenței, Universul Juridic, București, 2015

Carmen Năstase

Adrian Roșan, coordonator, Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, Editura Polirom, Iași, 2015

Vedeți întreg textul aici
VI. REMEMBER
VII. Tabla de materii


Tabla de materii - 2015

Vedeți întreg textul aici


In Memoriam prof. univ. dr. Karel Vasak (26 iunie 1929-1 mai 2015)

Vedeți întreg textul aici