Nr.3 | 2015 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Ioan Voicu, Florina Voicu

Education for sustainable development and the 2030 Agenda

Articolul cuprinde o succintă prezentare și analiză, dintr-o perspectivă multidisciplinară, a celor mai recente evenimente intervenite în promovarea educației pentru dezvoltarea durabilă în contextul negocierii, elaborării și finalizării Agendei 2030 adoptată de Summit-ul ONU la 25 septembrie 2015 cu titlul oficial „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”. Sunt înfățișate eforturile de trecere de la provocările generate de dezvoltarea durabilă la aspirații menite să contribuie la proclamarea celor 17 obiective ale dezvoltării durabile cu evidențierea strategiilor convenite să ducă la acțiuni hotărâte pentru transpunerea în viață a Agendei 2030. Sunt studiate elementele din Agendă care configurează cadrul conceptual și instituțional în care sunt așteptate realizări semnificative în extinderea la toate nivelele a educației pentru dezvoltare durabilă, precum și criticile formulate pe această temă pe plan politic și academic. În încheiere, sunt schițate aspecte relevante ale procesului de universalizare a educației pentru dezvoltare durabilă, cu accent special pe rolul tinerei generații în acest complex proces.

Keywords: educație pentru dezvoltare durabilă, obiectivele dezvoltării durabile, ONU, UNESCO, ASEAN, agenda, declarație, diplomație multilaterală, negocieri, drepturi, promovare, implementare, aspirație, globalizare, strategie, programe, tineret, universalitate

Vedeți întreg textul aici


Daniela Albu

Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

September 25, 2015 is a landmark date in the history of diplomacy and  of the United Nations, through the adoption by consensus at the UN Summit, of the document entitled „Transforming Our World: 2030 Sustainable Development Agenda”. This new agenda is an action plan for the prosperity of people and of the planet. The 17 objectives and the169 targets proposed by this document aim at eradicating poverty in all its forms, especially extreme poverty, the greatest challenge globally. It is necessary for all countries to work in partnership to achieve this goal.

Keywords: Agenda 2030 objectives of sustainable development, poverty eradication, the United Nations

Vedeți întreg textul aici


Monna-Lisa Belu Magdo, Irina Moroianu Zlătescu

Dreptul persoanei la valorificarea șansei și a speranței legitime

The damage caused by the loss of an opportunity to obtain an advantage, should be treated as a separate category of what is commonly the concept of injury and this may originate both in the way it is generated as well as in the rules for compensation for damage. It was recognized not only in view of the economic rights, but also of the personality rights brought under discussion in connection with medical liability in respect of the health risks and the need to inform the patient.

Keywords: legitimate expectation, chance, injury, medical malpractice, patient

Vedeți întreg textul aici


Gheorghe Iancu

Religia aplicată și dreptul fundamental la educație

The article highlights that the result of thinking trends (Tibetan, Hindu, Buddhist, Zen and others) was meant to model human behavior and not to make people believe in something, while religions aim to impregnate the soul for faith, but both have just one purpose, to create happiness for people, only that this is achieved in different ways. It is difficult to choose between the two ways of reaching human happiness.

Keywords: education, religion, school of thought, happiness, freedom

Vedeți întreg textul aici


Cătălin Ciora

Administrația publică din România și rolul Consiliului Legislativ

In defining public administration, one must reveal the role and the place it has in the political, economic and social context of the rule of law, based on the principle of separation of powers by determining its general borders and by stating the main concepts of the discipline and practice of the administration. Public administration involves an activity having contingency with policy and focusing on the executive branch of governance, differing from private administration and being preoccupied with law enforcement. The Legislative Council is one of the main autonomous democratic authorities of the country being according to the Constitution, an advisory expert body of the Parliament, which by its work stands for a quality filter in the process of drafting legislation. It can not be part of any legislative power either the executive, or of the judiciary.

Keywords: public administration, public authority, State, Legislative Council

Vedeți întreg textul aici


Alexandra Bucur

Imigrația și integrarea imigranților în contextul internațional actual

The article presents a current issue in the European Union, the immigrants and their integration into the community, while respecting human rights. Traumas suffered by civilians after military conflicts irreparably marks their evolution. Public policy instruments adopted by the authorities should allow immigrants to participate actively in community life, to promote their rights and combat discrimination and, on the other hand, immigrants must accept and respect the identity and values of the EU and of the host states.

Keywords: migrant, integration, human rights, European Union

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Îndrumări privind articolul 14 al Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Dreptul la securitate și libertate al persoanelor cu dizabilități

Vedeți întreg textul aici


Mariana Dumitru

Evoluția legislației privind învățământul superior

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Colac împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Larie și alții împotriva României

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Olivia Florescu

Organizația Națiunilor Unite la 70 de ani

Ioan Zonga

Conferința anuală a Institutului European de Drept

Daniela Albu

Raportul special al Avocatului Poporului privind condițiile de detenție din penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă, factori determinanți în respectarea demnității umane și a drepturilor persoanelor private de libertate

Daniela Albu

Activitatea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale – Raport de activitate iulie – septembrie 2015

Dumitra Popescu

Ramona – Gabriela Paraschiv, Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului, Editura Pro Universitaria, București, 2014

Dinu Țepeș

Dorin Ciuncan, Corupție și politică. Cronică de jurisprudență penală, Editura Universul Juridic, București, 2014

Teodor Lorenț

Gheorghe Iancu, Drept electoral, Editura Universul Juridic, București, 2015

Adrian Bulgaru

Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene, Aspecte privind promovarea respectului și diversității – Combaterea intoleranței și urii, 2015

Petru Emanuel Zlătescu

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Raport privind costurile excluderii de la serviciile de sănătate – cazul migranților aflați în situații nereglementate, 2015

Alexandra Bucur

Irina Airinei, Sorin Bordușanu, Călători prin București, Pro Universitaria, 2015

Mihaela Scarlat

Consiliul Legislativ – Buletin de informare legislativă, nr.3/2015

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER