Nr.3 | 2014 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Irina Moroianu Zlătescu

Discriminarea multiplă și lupta împotriva ei

The study attempts to analyze the problems arising from multiple discrimination, the latter being owed to the coexistence or the interaction of several reasons. Since both at international level and in the European Union equality and non-discrimination are essential, the research describes the forms of multiple discrimination and the obstacles encountered by those who want to approach the topic from a juridical point of view. They should make continuous efforts to overcome the obstacles and propose or take measures at national and international levels as well as in the European Union.

Keywords: multiple discrimination – definition, positive combating measures, sanctions

Vedeți întreg textul aici


Ioan Voicu, Florina Voicu

Re-visiting the right to peace

Articolul cuprinde o succintă analiză, din perspectiva instituțională, juridică și diplomatică, a celor mai recente dezvoltări înregistrate în elaborarea unei declarații privind dreptul la pace, cu accent special pe rezultatele modeste și inconcludente obținute în acest sens până în 2014 în Consiliul Drepturilor Omului. Sunt studiate originile conceptului de drept la pace, rațiunile care pledează în favoarea codificării și dezvoltării progresive a acestui drept, dificultățile întâmpinate în recunoașterea universală a acestui drept, precum și perspectivele incerte ale finalizării unui document cuprinzător care să consacre fără ambiguitate dreptul la pace ca drept individual și colectiv. Sunt evocate, de asemenea, legăturile existente între dreptul la pace, dreptul la viață, dreptul la dezvoltare și cristalizarea unei culturi a păcii.

Keywords: Liga Națiunilor, Consiliul Drepturilor Omului, drepturi, obligații, cooperare, educație, toleranță, solidaritate, promovare, pace, ordine mondială

Vedeți întreg textul aici


Anna Maria Neagoe

Dreptul persoanelor cu dizabilităţi la viaţă independentă şi integrare în comunitate

Being independent, considered by many of us as the default, is for people with disabilities often a luxury. Independent living refers to the ability of persons with disabilities to make choices and decisions about their own lives and to enjoy the same degree of autonomy as persons without disabilities. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities reaffirms the right of persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life. This means that people with disabilities should have the opportunity to have their own home, just like any person, and equal access to all services – from transport, information and communication, as well as public facilities and services.

Keywords: persons with disabilities, independent living, institutional care, Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Vedeți întreg textul aici


Gheorghe Iancu, Vlad Iancu

Tehnicile speciale de supraveghere sau de cercetare penală și importanța respectării drepturilor și libertăților fundamentale

The institution of special surveillance and criminal investigation techniques is particularly important for the establishment of legal evidence that can be used in criminal proceedings, while its misapplication may have undesirable effects on the exercise of fundamental rights, under circumstances when the content of these rights is affected. The Criminal Procedure Code provides for all surveillance techniques a number of conditions to be met, one of which is very important, namely: the measure applied should be proportionate to the restriction of the exercise of rights and fundamental freedoms, given the particular circumstances, and also proportionate to the importance of the information or the evidence to be obtained, or to the seriousness of the offenses committed. In relation to the content of the constitutional fundamental rights, nothing in the Criminal Procedure Code, relating to special surveillance techniques or criminal investigation appears to be inconsistent with the Constitution and the provisions of the European Convention, with the exception of the reference to the impossibility to attack the resolution pronounced by the judge on rights and liberties by the approved technical supervision mandate.

Keywords: human rights, criminal procedure, Constitution, special surveillance techniques

Vedeți întreg textul aici


Mircea Ciocan

Sănătatea o problemă a drepturilor omului

The right to health includes access to good quality and affordable health care services, as well as access to information on health issues. Public health system is the guarantee of quality of life and one of the most important political commitments that governments must assume to ensure high social standards of the population they represent. The lack of a legal framework which should regulate minimum penalties for the state’s interventions failure in social responsibility creates a disproportionate gap between this right in itself and its actual valorizing in the daily practice.

Keywords: right to health, human rights, health system, public services, resources, poverty

Vedeți întreg textul aici


Vlad Dan Oanea

Regularizarea cererii de chemare în judecată element principal al accesului liber la justiție

A new institution regulated by the Code of Civil Procedure is represented by the rules aimed at regulating the application law suit, subject to the provisions of Article 200 Civil Procedure Code. The issue called into question is of a great interest especially in terms of unconstitutionality raised by the litigants in that the provisions of Art. 200 Civil Procedure Code violates Art. 21 on access to justice in the Constitution.

Keywords: civil law, civil procedure, access to justice, human rights, fair trial

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Cea de a 27-a sesiune a Adunării Generale a ONU din 23 septembrie 2014, Rezoluția A/HRC/27/L25

Vedeți întreg textul aici


Orientările actualizate ale Uniunii Europene privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar

Vedeți întreg textul aici


Legea nr. 103/2014 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Groza împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Cristian Teodorescu împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Stelian Roșca împotriva României

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Olivia Florescu

Universitatea Internațională a Drepturilor Omului

Petru Emanuel Zlătescu

Al XIX-lea Congres al Academiei Internaționale de Drept Comparat

Marius Mocanu

Abilitățile contează

Mihaela Scarlat

Conferința anuală a Institutului de Drept European

Gheorghe Pârvan

Din activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Adrian Bulgaru

Participarea la educație în învățământul secundar superior – o provocare pentru politicile curente în România – UNICEF

Daniela Albu

Raportul dezvoltării umane 2013 – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Mihaela Scarlat

Drepturi egale și mediu accesibil, IRDO, 2014, 472 pagini

Olivia Florescu

Irina Moroianu Zlătescu, Migration and law, IRDO, 2014, 63 pagini

Teodor Lorenț

Rights of persons with disabilities in Romania. Recent developments, IRDO, 2014, 94 pagini

Marius Mocanu

Viața în scaun rulant: de la izolare la participare, Fundația Motivation Romania, Contraplus, 2014, 51 pagini

Carmen Năstase

Marius Petroiu, Dreptul de acces la informațiile de interes public. De la litera legii, la abuzul autorităților, 445 pagini

Irina Moroianu Zlătescu

Mircea Duțu, Dreptul: între ipostaze teoretice și avatarurile mondializării, Editura Academiei, Editura Universul Juridic, București, 2014, 275 pagini

Adrian Bulgaru

Jean-Claude Piris, The Lisbon Treaty. A legal and political analysis with a foreword by Angela Merkel, Cambridge University Press F.A:, 426 pagini

Petru Emanuel Zlătescu

Marianne Dony, Droit de L`Union Europénne, Editions de L`Universite de Bruxelles, 2014, 830 pagini

Marius Mocanu

Marcela Stoica, Uniunea Europeană: O abordare instituțională, Pro Universitaria, 375 pagini

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER