Nr.2 | 2014 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Irina Moroianu Zlătescu

Religious rules applicable in Romania according to the romanian legislation

Credința este o opțiune personală și presupune o libertate liber consimțită, care este autonomă și separată de stat. Legea Cultelor, cel mai important act normativ pentru cadrul legal care reglementează domeniul religios, este o parte esențială a modelului de relație între instituțiile statului și cele religioase, o proiecție la nivel macro în administrația publică a conceptului de cetățean binom, pe care lumea contemporană îl propune ca răspuns la noile provocări lansate de conceptul în sine de libertate religioasă.

Keywords: libertatea de conștiință, libertatea religioasă, religie, biserică, culte religioase, drepturi fundamentale, administrație publică

Vedeți întreg textul aici


Gheorghe Iancu, Vlad Iancu

Libertatea conștiinței și libertatea de exprimare în Constituția României

Freedom of conscience from the point of view of the constitutional content, as a fundamental right includes freedom of religion and religious freedom. Human consciousness can not be and should not be directed through administrative means, but it must be the result of the freedom to think and to spread one’s ideas. Any constraint on freedom of thought is a violation of the natural and inalienable right and represents a mutilation of the human mind. Therefore, the Constitution provides that no one may be forced to adopt an opinion or to adhere to a religion contrary to his or her beliefs. Freedom of expression itself, in terms of the Constitution, shall include freedom of expression, prohibition of censorship, freedom and legal responsibility for any information or creation made public.

Keywords: Constitution, freedom of conscience, freedom of expression, freedom of opinion, fundamental rights

Vedeți întreg textul aici


Isabela Stancea

Promovarea și protecția drepturilor omului de către autoritatea legislativă

The Legislative is holding a key role with the protection of human rights nowadays; by means of the normative acts it elaborates and by the principles governing its functioning, as well as by the control it exerts upon the Government, Parliament guarantees the application and the observance of the law throughout the country’s territory. In our country, the fact that the political majority in Parliament is the one that sustains the Government seems to be viewed as if the Legislative had given up its important function of exercising its control upon the Executive or at least as a formalization of this function. It is important that emphasis should be laid upon strengthening Parliament’s role, for the Executive’s role is perceived as continuously increasing as compared to the Legislative’s, which poses risks to democracy.

Keywords: legislative authority, human rights, public administration authorities

Vedeți întreg textul aici


Istvan Gaspar

Evoluția instituției secretarului general în sistem parlamentar

The Secretary General is the link between the political factor represented by the President of the Assembly or, as appropriate, its permanent office and parliamentary government. No other official lies not so close to expressing the legislative will as law. As the head and representative of the parliamentary administration, the Secretary General has the power to drive professional services entrusted by internal rules and customs to assist the parliamentarians elected by the people, so that they can exercise their mandate.

Keywords: Secretary General, parliamentary assembly, the parliamentary administration, subordination, autonomy, parliamentary civil servants

Vedeți întreg textul aici


Anna Maria Cun Neagoe

Aspecte privind dreptul la recunoașterea capacității juridice a persoanelor cu dizabilități

Legal capacity is the attribute that gives the status of a subject of law, the holder of the legal rights and obligations. For people with mental disabilities, the right to legal capacity has been ignored, and the loss of capacity is a loss that can generate the possibility of exercising fundamental rights – the right to manage their own property, the right to marry, the right to choose their place of residence, the right to vote and to be elected, the right to decide on medical treatment and the right to participate in a fair trial, including in cases involving their rights.

Keywords: persons with disabilities, legal capacity, capacity of use, capacity of exercise, judicial interdiction, fundamental rights

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Raportul Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei în urma vizitei efectuate în România (31 martie – 4 aprilie 2014)

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Mateescu împotriva României

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Teodor Lorenț

2 aprilie – Ziua internațională de conștientizare a autismului

Marius Mocanu

7 aprilie – Ziua mondială a sănătății

Olivia Florescu

8 aprilie - Ziua internațională a romilor

Constantin Sava

A 20-a aniversare a Zilei internaționale a familiei și a zilei familiei române

Carmen Năstase

Eficiența normelor juridice

Verginia Vedinaș

Unele aspecte privind impactul Convenției europene a drepturilor omului asupra sistemului de drept românesc

I.M.Z.

Consiliul ONU pentru drepturile omului

Daniela Albu

Din activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Valeriu Rendec

Despre Institutul de Drept European

Adrian Bulgaru

Avocatul Poporului, raport special privind respectarea drepturilor copiilor privați de libertate în România, 2014, 107 p.

Teodor Lorenț

Merris Amos, Human rights law, ediția a 2-a, Oxford: Hard Publishing 2014, 688 p.

Mariana Dumitru

Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2014, 420 p.

Petru Emanuel Zlătescu

Revue internationale de droit comparé no. 2/2014, 456 p.

Mihaela Scarlat

Rapports Internationaux Italiens au XIXe Congres International de Droit Comparé, Vienne 2014, Universita Degli Studi Di Milano, Societa Italiana per la Ricerca Nel Diritto Comparato, A.G.Giuffre Editore Milano, 2014, 891 p.

Gheorghe Pârvan

International Journal of Procedural Law (IJPL – RIDP), no. 2/2012, 218 p.

Olivia Florescu

Revista Română de Drept European, nr. 1/2014, 227 p.

Petru Emanuel Zlătescu

The Lawyer Quarterly, International Journal for Legal Research, no. 2/2014

Daniela Albu

Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului – Noi apariții editoriale – Politica egalității de gen, Biroul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, 2011, 29 p.

Mihaela Scarlat

Uniți împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și intoleranței, Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului, 2012, 113 p.

Marius Mocanu

Elaborarea unor planuri naționale de acțiune împotriva discriminării rasiale – Ghid practic, Biroul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, 2014, 98 p.

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER