Nr.1 | 2014 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Anna Maria Cun Neagoe

Dizabilitatea, o problemă de drepturile omului

With the paradigm shift from the medical to the social approach, disability was reclassified as a human rights issue. This is supported by several international documents. The latest and most important one is the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a document whose purpose is to promote, to protect and to provide full exercise of all the fundamental human rights by all persons with disabilities, without discrimination based on disability. A disability legislation based on human rights acts as a "civilizing factor" is needed in any society that respects diversity and aims to create a truly open society for all. 

Keywords: disability, persons with disabilities, human rights, international conventions and instruments, The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Vedeți întreg textul aici


Isabela Stancea

Drepturile omului în documente ale Organizației Națiunilor Unite

The United Nations Organization was created to maintain international peace and security, to develop friendly relations among states with the principle of respect the equality of rights for all nations. In over 60 years of existence, the UN has conducted a rich and complex activity, following events that have succeeded in the international community in the second half of the twentieth century and the first decade of the XXI century. Even if there were situations where the UN has proven incapable of making decisions in times of crisis, the international community of states, increasingly facing more and more numerous and complex challenges, would still need this organization.

Keywords: international, security policies, universality

Vedeți întreg textul aici


Istvan Gaspar

Aspecte privind reglementarea statutului funcționarului public parlamentar în statele membre ale UE

Parliamentary civil servants hold a special place in the system of public positions. They are subject to a particular statutory regime, which nevertheless does not place them “beyond the law”, as they are applied the same principles of law that govern the public position in general, while enjoying the rights and obeying the obligations applicable to all public servants. The author makes a comparative analysis of the status of parliamentary civil servants in EU Member States, while pointing out the peculiarities as well as the common principles: impartiality, neutrality, and independence of the administration in relation to political groups, transparency and uniformity of the services.

Keywords: parliamentary civil servant, impartiality, independence, administration, constitution

Vedeți întreg textul aici


Irina Moroianu Zlătescu

Migration and law issues related to legislation on migration in Romania

Aderarea la UE a dus în ultimii ani la schimbări substanțiale în normele de drept care reglementează regimul străinilor în România în calitate de cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European, precum și în regulile de drept, care guvernează azilul in România, în scopul de a asigura conformitatea cu legislația europeană și cu alte instrumente juridice internaționale la care statul român este parte. România are o politică de imigrație specifică în funcție de nevoile identificate la nivel național, luând în considerare impactul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra altor state membre ale UE; această politică are drept scop asigurarea unui tratament echitabil și integrarea armonioasă a străinilor în societatea românească. În ultimii ani, cu toate că România și-a păstrat în mare parte caracterul său de stat de tranzit, începe să devină, de asemenea, tot mai mult și un stat de destinație. Principalele scopuri pentru care străinii s-au stabilit reședința temporară în România sunt în mare parte legate de dreptul la reîntregirea familiei, educație, ocuparea forței de muncă.

Keywords: azil, solicitanți de azil, standarde minime, refugiat, migrație, trafic de ființe umane

Vedeți întreg textul aici


Mircea Ciocan

Orientări ale reformei de sănătate din România

The world Sanitary systems are classified according to their efficiency in transforming health expenditure. We are considering here, the correlation of health care spending, adjusted according to local prices and to health insurance. However, the experience of European countries has shown that reform consists not only in implementing radical initiatives, but also in creating and maintaining a political, legislative, administrative and technical framework able to monitor and adjust the implemented changes. Once structural changes are implemented, the role of the central administration would be that of operating these mechanisms, in order to achieve the targeted results by sustained monitoring and regulated efforts.

Keywords: public health system, the right to health, hospitals, patients, public administration reform, decentralization, management

Vedeți întreg textul aici
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI


Romanian Institute for Human Rights Annual Report - 2013

Vedeți întreg textul aici
III. DOCUMENTAR JURIDIC


Dreptul la participare politică al persoanelor cu dizabilități

Vedeți întreg textul aici
IV. JURISPRUDENTA


Anna Maria Cun Neagoe

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza B. împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Marius Mocanu

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Țicu împotriva României

Vedeți întreg textul aici
V. SEMNAL


Petru Emanuel Zlătescu

Anul internațional al familiei, 2014

Marius Mocanu

Rolul parlamentelor naționale în activitatea Consiliului drepturilor omului al Națiunilor Unite

Daniela Albu

Săptămâna acțiunii europene împotriva rasismului, 15-23 martie 2014: „Ne potrivim împreună”, „Diversitate=Putere”, Ziua internațională de eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială – 21 martie

Anna Maria Cun Neagoe

21 martie 2014 – Ziua de conștientizare a sindromului down „Drepturi și viață de calitate pentru persoanele cu sindromul down”

Olivia Florescu

Ziua mondială a apei, 22 martie 2014

Daniela Albu

Din activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Anna Maria Cun Neagoe

Perspective internaționale asupra leziunilor măduvei spinării, Organizația Mondială a Sănătății, 2013, 231 pagini

Vedeți întreg textul aici
VI. REMEMBER