Nr.3 | 2013 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Mihaela Istrate

Securitatea umană – evoluție și revoluție

Human security includes two important categories – one developed around some elementary needs, such as the necessity of food and medical care, and the other one based on the protection against certain elements that may negatively affect social life. Based on these relationships seven elements specifically related to the concept of human security have been identified: economic security, food security, health security, environment security, personal security, security of the community to which the individual belongs, and political security. Human security makes a contribution to the security of States, adds a new dimension to human development and strengthens human rights. It makes a contribution to the security of States because it is focused on persons and takes into account the risks that are not considered as such by the States. At the same time, it makes a contribution to human development by increasing social equity and by decreasing insecurity factors. The objectives of human security therefore are to free the human person from fear and needs as well as develop the human being.

Keywords: human security, objectives, dangers against human security, human dimension, life quality, individual rights, legal rights, civil freedoms, subsistence rights, economic rights, political rights, threats

Vedeți întreg textul aici


Irina Moroianu Zlătescu

The principle of non-discrimination based on citizenship or nationality

Articolul 18 alineatul 1 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene interzice orice formă de discriminare pe motive de naționalitate sau de cetățenie, indiferent dacă aceasta este directă sau indirectă, iar punerea sa în aplicare se poate face fie în cadrul relațiilor dintre state, și/sau în relațiile cu persoane private. Mai mult decât atât, potrivit unei jurisprudențe constante, drepturile fundamentale fac parte integrantă din aceste principii și Curtea de Justiție a Uniunii Europene garantează respectarea acestora.

Keywords: drepturile omului, principiile democratice, generații, nediscriminare, cetățenia, naționalitatea

Vedeți întreg textul aici


Daniela Ruxandra Mitică

Rolul Ministerului Public în aplicarea principiului nediscriminării

The principle of non-discrimination, according to which individuals are equal before the law, enjoying protection without any distinction, is clearly regulated at all three levels: international, regional, and national. In our country, the principle of non-discrimination is legislated in Government Ordinance No. 137/2000, whose provisions guarantee the citizens' equality as well as elimination of privileges and discrimination in the exercise of their rights before the courts of law and any other jurisdictional bodies.In its capacity a s a State institution whose role is to protect the general interests of society and defend the state of law, as well as the citizens' rights and freedoms, the Public Ministry is bound to ensure respect of the non-discrimination principle, as well as implementation and observance in the judicial practice of the regulations in this field.

Keywords: non-discrimination, equality before the law, rule of law, presumption of innocence, exercise of rights

Vedeți întreg textul aici


Adrian Bulgaru

Drepturi și obligații pentru solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de protecție în România

Refugees are holders of a fixed number of rights laid down in the Convention of Geneva on the status of refugees, which reflects the protection of human rights. The application of these rights may vary in terms of the refugee’s situation in the territory. An important element for asylum seekers and other migrants is that their rights should be exercised based on equality and freedom, with no discrimination on such grounds as race, colour, gender, language, religion, political opinion, national or social origin, fortune or any other different status that a person may have. The Romanian legislation, particularly Law No. 122/2006 on asylum in Romania, unambiguously regulates and guarantees the rights of asylum seekers, that is, the rights of those who enjoy one of the acknowledged forms of protection, namely, the status of refugee, the subsidiary protection or the temporary protection.

Keywords: asylum seeker, refugee, fundamental rights and freedoms, equality, discrimination, non-discrimination

Vedeți întreg textul aici


Ioan Voicu

Human rights diplomacy and ASEAN

Articolul este consacrat unei succinte analize, din perspectiva diplomatică, a elaborării, conținutului și punerii în practică a Declarației ASEAN privind drepturile omului (2012), primul document care reflectă o abordare regională cuprinzătoare a ansamblului problematicii drepturilor omului și înglobează prevederi specifice privind dreptul la dezvoltare și pace. Sunt prezentate, de asemenea, Comisia Interguvernamentală a ASEAN pentru Drepturile Omului cu accent pe mandatul acesteia, precum și evaluările critice sau pozitive formulate în legătură cu instrumentarul și mecanismele din domeniul drepturilor omului în Asia de Sud-Est, atât în interiorul acestei regiuni, cât și la ONU.

Keywords: ONU, drepturi, obligații, dezvoltare, pace, mecanisme, instituții, universalitate, promovare, monitorizare, democrație, diplomație, securitate, criză

Vedeți întreg textul aici


Ion Rusu

Considerații privind complexitatea și importanța libertății de exprimare în România

After presenting the concept of fundamental rights and freedoms, analysing the forms and means of exercising the freedom of speech in the Romanian Constitution, the author presents the regulation of the social - political freedom in some international deeds (The International Covenant on Civil and Political Rights, The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). The necessity of respecting certain supreme values (dignity, honour, private life) in exercising the freedom of speech in the media is highlighted, outlining the practice of the European Court of Human Rights in this field.

Keywords: freedom of expression, exercise, democracy, legality

Vedeți întreg textul aici


Ion Popescu-Slăniceanu, Cosmin-Ionuț Enescu

Aspecte privind reglementarea drepturilor copilului în România

Modern societies are concerned about children, defending their rights, their protection as human beings who are not fully shaped and cannot defend their rights by themselves. In Romania, Law No. 272/2004 is the legal framework for the respect, the promotion and the guaranteeing of children’s rights. Implementation of this legislation allows for the creation of a modern, European, system for the protection of the rights of the child, harmonized with the international treaties to which Romania is party, such as the European Convention on Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child. In conformity with the above-mentioned regulations, all public authorities, non-governmental organizations, as well as natural persons and the legal persons responsible for the protection of the child are bound to respect and guarantee the rights of the child.

Keywords: child, juvenile, rights, protection

Vedeți întreg textul aici
II. DOCUMENTAR JURIDIC


Claudia Elena Marinică

Raport privind evoluția legislației în domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană și România – 2013 (partea I)

Vedeți întreg textul aici


Ana Maria Beșteliu

Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului din Europa și activitatea de protecție și promovare a drepturilor persoanelor vârstnice

Vedeți întreg textul aici


Ana Maria Beșteliu

Situația României în perioada 2011-2012 reflectată în rapoartele Agenției pentru Drepturi Fundamentale

Vedeți întreg textul aici
III. JURISPRUDENTA


Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza M. și C. împotriva României

Vedeți întreg textul aici
IV. SEMNAL


Mihai Enache

Ziua Mondială a Populației

Olivia Florescu

Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane cu dizabilități

Carmen Năstase

Ziua internațională a tineretului

Daniela Albu

Din activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Teodor Lorenț

Conferința finală a proiectului „Integrarea pe piața muncii: șanse sporite pentru persoanele cu dizabilități″

Irina Moroianu Zlătescu

20 de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris

Ana-Maria Beșteliu

Diana Elena Neaga, Gen și cetățenie în România, Editura Polirom, 2013, 335 pagini

Petru Emanuel Zlătescu

Joël Molinier, Joroslaw Lotarski, Droit du contentieux de L`Union Europénne, L.G.D.J., Paris, 2012, ediția a 4-a, 274 pagini

Gheorghe Pârvan

Gheorghe Iancu, Proceduri constituționale – Drept procesual constituțional, Editura Monitorul Oficial, București, 2010, 424 pagini

Mihaela Scarlat

Handbook for National Human Rights Institutions on Women`s rights and gender equality, OSCE/ODIHR, Warsaw, 2012, 130 pagini

Vedeți întreg textul aici
V. REMEMBER