Nr.1 | 2012 | Vedeti revista aiciI. STUDII, CERCETARI, ARTICOLE


Irina Moroianu Zlătescu

Towards a reform of the European Court of Human Rights

Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate fi sesizată de orice persoană, care pretinde că un stat membru la Convenție i-a încălcat un drept prevăzut de Convenția Europeană și Protocoalele sale adiționale. Rolul Curții este de a statua prin decizii în ce măsură autoritățile naționale ale statelor membre au respectat drepturile garantate. Legislația europeană prevede că numai Comitetul de Miniștri este competent să monitorizeze hotărârile Curții Europene, iar statul pârât trebuie să-l informeze pe acesta în legătură cu măsurile luate pentru aplicarea hotărârilor Curții. Nu în ultimul rând, Comitetul de Miniștri se preocupă de eficientizarea și sporirea eficienței Curții, de reformarea continuă a acestui mecanism jurisdicțional european.

Keywords: mecanism jurisdicțional, drepturile omului, încălcare, punere în aplicare, control, eficiență

Vedeți întreg textul aici


Monna-Lisa Belu Magdo

Aspecte din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind liberul acces la justiție

Bearing in mind Article 6 of the European Convention on Human Rights, it may be said that access to justice, the right to a fair trial and the right to have a case decided within a reasonable time are quite complex issues, while they refer only to the procedural law, not the substantive law. Over the years, the EctHR's jurisprudence clarified the contents of Article 6 of the Convention, generating a new vision at procedural level on how human rights should work.

Keywords: free access to justice, European Court of Human Rights, Constitution of Romania

Vedeți întreg textul aici


Marian Enache

Regimul parlamentar

Each democratic political regime is based on a particular model of parliamentarianism, which complies with certain characteristic features but also has some national peculiarities depending on the type and the level of civilization and political culture, on resources and on the institutional traditions. Parliamentarianism has become a prerequisite of democracy owing to its pluralist structure.

Keywords: parliamentary regime, two-party system, pluralism, multi-party system, parliamentary sovereignty, democracy, political parties

Vedeți întreg textul aici


Ion Popescu-Slăniceanu, Isabela Stancea

Dreptul de proprietate privată în sistemul constituțional românesc și în noul Cod Civil

Of all the rights, that a person can have anything is the most complete ownership because it gives its holder the exercise of all faculties, all powers that know the law. Private ownership is not only a subjective civil right but a fundamental right enshrined in the Constitution and international treaties governing human rights to which Romania is part. It defined a legal framework characterized by freedom, the restrictions must be justified either by the need to respect the rights of others or to meet certain public policy interests.

Keywords: private ownership, the Constitution limits property, law

Vedeți întreg textul aici


Gheorghe Iancu

Contribuții la definirea conflictului social și juridic

Conflicts are social phenomena, with strong implications on issues such as the protection and the promotion of human rights. The legal methods and means for the prevention and the resolution of conflicts are negotiation, mediation, arbitration and conciliation. The new Civil Code and the new Civil Procedure Code lay down that mediation and arbitration are among the institutions they make use of, while the conciliation procedure is the foundation of the Advocate of the People's activity.

Keywords: conflict, mediation, arbitration, conciliation, Advocate of the People, human rights, new Civil Code, new Civil Procedure Code

Vedeți întreg textul aici


Octavian Mircea Chesaru

Dreptul la securitate – obiectiv principal al politicilor de apărare și ordine publică

Security and defence policies have always stated different goals, depending on the national and regional security architecture, but regardless of the official goal, the real goal is the protection of human rights, especially the rights to life, liberty and security. The right to security is the main target of a defence policy, a policy providing a public good consisting of the security status of a nation or of a region. Security crises occur unexpectedly and security threats and vulnerabilities have the tendency to spread evenly across the globalised world we live in. Therefore, a large number of human rights treaties have been written in order to ensure the rights to life, liberty and security in the event of a security crisis.

Keywords: life, liberty, security, crisis

Vedeți întreg textul aici
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI


RIHR - Record of activities 2011

Vedeți întreg textul aici
III. DOCUMENTAR JURIDIC


Ioana Vida

Reflecții privind necesitatea unor măsuri de aplicare a regulamentelor și deciziilor Consiliului Uniunii Europene și a unor instrumente de drept internațional privat în domeniul obligațiilor de întreținere reglementate prin Legea nr.36/2012

Vedeți întreg textul aici


Cristina Vida

Scurtă prezentare a Ordinului nr. 6552 pentru aprobarea Metodologiei din 13 decembrie 2011 privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor cu cerințe educaționale de specialitate

Vedeți întreg textul aici
IV. JURISPRUDENTA


Hotărârea în cauza Jarnea împotriva României

Vedeți întreg textul aici


Hotărârea în cauza Leca și Filipescu împotriva României

Vedeți întreg textul aici
V. SEMNAL


C.I.Vida

Conferința internațională „Eficacitatea normelor juridice″

Irina Zlătescu

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Criminalitatea în cyberspațiu, Universul Juridic, 2011, 386 pagini

I.C.V.

Monna-Lisa Belu Magdo, Locațiunea în noul Cod Civil, Editura Hamangiu, 2012, 230 pagini

Carmen Năstase

Remus Pricopie, Relații publice: evoluție și perspective, Editura Tritonic, București, Colecția Comunicare – media, 249 pagini

A.B.

Alexandru Țiclea, Codul Muncii Comentat, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 355 pagini

A. Bulgaru

Codul civil al României, Îndrumar notarial, Uniunea Națională a Notarilor din România, Editura Monitorul Oficial, vol. I, 600 pagini, vol. II, 565 pagini

Irina Moroianu

Laurențiu Șoitu (coordonator), Dicționar enciclopedic de educație a adulților, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza″, Iași, 2011, 288 pagini

Adrian Bulgaru

Migration and International human rights law, Practitioners Guide no. 6, International Commission of Jurists, 298 pagini

Vedeți întreg textul aici
VI. REMEMBER